Các phòng thí nghiệm


Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Gen

 • Giám đốc: GS. TS. Chu Hoàng Hà;
 • Phó GĐ: TS. Bùi Văn Ngọc
 • Điện thoại: 024 3756 2790; Email: chuhoangha@ibt.ac.vn
 

Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

 • Phụ trách phòng:  PGS. TS. Phạm Bích Ngọc
 • Điện thoại: 024 3791 0065; Email: pbngoc@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Gen Động vật

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Điện thoại: 024 3756 8761; Email: ntdthuy@ibt.ac.vn  

Phòng Công nghệ Lên men

 • Phụ trách phòng: PGS.TS. Nguyễn Phương Nhuệ
 • Điện thoại:  024 3836 3257; Email: npnhue@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Phôi

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hạnh
 • Điện thoại: 024 3756 2902; Email: nvhanh@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học Enzyme

 • Trưởng phòng: PGS.TS. Đỗ Thị Tuyên
 • Điện thoại:  024 3756 8260; Email: dttuyen@ibt.ac.vn
 • Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh
 • Điện thoại:  024 3756 8260; Email: nslthanh@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học Môi trường

 •  Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Thị Nhi Công
 • Điện thoại:  024 3791 6881; Email: lenhicong@ibt.ac.vn
 • Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Phương Hà
 • Điện thoại:  024 3791 6881; Email: hph@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học tái tạo môi trường

Phòng Công nghệ Tảo

 • Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Minh Hiền
 • Điện thoại: 024 3791 1059; Email: hmhien@ibt.ac.vn  
 • Phó Trưởng phòng: TS. Ngô Thị Hoài Thu 
 • Điện thoại: 024 3791 1059; Email: nhthu@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Tế bào Động vật

 • Trưởng phòng: TS. Lã Thị Huyền
 • Điện thoại: 024 3756 3386 ; Email:lthuyen@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật

 • Trưởng phòng: TS. Đỗ Tiến Phát
 • Điện thoại: 024 3756 2790; Email: dtphat@ibt.ac.vn

 

Phòng Di truyền Tế bào Thực vật

 • Trưởng phòng: TS. Lê Thị Bích Thủy
 • Điện thoại: 024 3836 3470; Email: ltbthuy@ibt.ac.vn

Phòng Hóa sinh Protein

 • Trưởng phòng: TS Lê Thị Bích Thảo
 • Điện thoại: 024 3756 1903  ; Email: lethao@ibt.ac.vn

Phòng Kỹ thuật Di truyền

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Huyền
 • Điện thoại: 024 3791 7021 ; Email: dohuyen@ibt.ac.vn

Phòng Miễn dịch học

 • Trưởng phòng: TS. Đoàn Thị Thanh Hương
 • Điện thoại: 024 3756 4391 ;Email: huongdoan@ibt.ac.vn

Phòng Sinh hóa thực vật

 • Phụ trách phòng: TS. Lê Thị Thùy Dương
 • Điện thoại: 024 3836 0853 ; Email: ltthuyduong@ibt.ac.vn

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và liệu pháp gen

 • Giám đốc: TS. Nguyễn Trung Nam
 • Điện thoại: 024 3756 4832; Email: nam@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật đất

 • Trưởng phòng: TS. Phan Thị Hồng Thảo
 • Điện thoại: 024 3791 6882; Email: pthongthao@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật học Dầu mỏ

 • Trưởng phòng: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa
 • Điện thoại: 024 3756 2000; Email: ktquynhhoa@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật học phân tử

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đồng Văn Quyền
 • Điện thoại: 024 3836 3222; Email: dvquyen@ibt.ac.vn
 • Phó trưởng phòng: TS. Lê Văn Trường
 • Email: lvtruong@ibt.ac.vn

Phòng Tin sinh học

 • Trưởng phòng: TS. Bùi Văn Ngọc
 • Điện thoại: 024 3756 8286; Email: bui@ibt.ac.vn

Phòng Thử nghiệm sinh học

 • Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Thảo
 • Điện thoại: 024 3836 1774; Email: thaodo@ibt.ac.vn

Trung tâm Giám định ADN

Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật 

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Kim Thoa
 • Điện thoại: 024 3756 7103; Email: nkthoa@ibt.ac.vn

 


Các đơn vị nghiên cứu triển khai

Trại thực nghiệm Sinh học (Cổ Nhuế)

 • Trại trưởng: TS. Nguyễn Thị Thúy Hường
 • Điện thoại: 024 3755 0451    Fax: 024 3836 3144

Trạm thực nghiệm Sinh học (Tam Đảo)

 • Trạm trưởng: TS. Trần Hồ Quang
 • Điện thoại: 024 3836 2598

Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

 • Giám đốc: PGS.TS. Phí Quyết Tiến
 • Điện thoại: 024 3791 7973; Email: tienpq@ibt.ac.vn
 • Phó giám đốc: TS. Lê Thị Minh Thành
 • Điện thoại: 024 3756 2880; Email: minhthanh.ibt@gmail.com

Liên hiệp Khoa học Sản xuất Công nghệ Sinh học và Môi trường

Đơn vị liên kết

Bộ môn Công nghệ sinh học nano

Phòng chẩn đoán phân tử Thái Hà

Tạp chí Công nghệ Sinh học