Phòng Di truyền tế bào thực vật

  • Trưởng phòng: TS. Lê Thị Bích Thủy
  • Địa chỉ: Phòng 212 - 214, nhà A10
  • Điện thoại: 04 38363470     Fax: 04 38363144      
  • E-mail: ltbthuy@ibt.ac.vn

gt
 
 

Xem tiếp...