Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và Liệu pháp gen

  • Tên Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và Liệu pháp gen (Stem cell and gene therapy applied research center)
  • Địa chỉ: Tòa nhà số 1, Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564832                                   Fax: 024 38363144
  • Giám đốc: TS. NCVC. Nguyễn Trung Nam         E-mail: nam@ibt.ac.vn
  • Phó Giám đốc: TS. Trần Trung Thành                E-mail: trantrungthanh@ibt.ac.vn 

Căn cứ công văn số 269/VHL-TCCB ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và quyết định số 102/CNSH ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế bào gốc và Liệu pháp gen ra đời. Giới thiệu tổ chức của Trung tâm:

1978 - 12/1979: Tổ nghiên cứu Huyết học động vật thuộc Phòng Sinh lý - Hóa sinh Người và Động vật (Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam). Tổ trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thưởng.

1/1980 - 3/1982: Tổ Sinh lý - Hóa sinh tinh trùng động vật thuộc Phòng Sinh lý - Hóa sinh Người và Động vật (Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam). Tổ trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thưởng.

4/1982 - 8/1988: Tổ Sinh lý - Hóa sinh tinh trùng động vật thuộc Phòng Sinh lý (Trung tâm Sinh lý - Hóa sinh Người và Động vật, Viện Khoa học Việt Nam). Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Phòng Sinh lý kiêm Tổ trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thưởng. Số cán bộ, nghiên cứu viên: 07 biên chế

9/1988 - 5/1993: Phòng Sinh học lạnh thuộc Trung tâm Sinh lý - Hóa sinh Người và Động vật (Viện Khoa học Việt Nam). Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng phòng: TS. Nguyễn Xuân Hoàn. Số cán bộ, nghiên cứu viên: 06 biên chế

6/1993 - 2020: Phòng Sinh học tế bào sinh sản thuộc Viện Công nghệ sinh học (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

  • Giai đoạn 1993 - 1996: Số cán bộ, nghiên cứu viên: 06 biên chế, 03 hợp đồng
  • Giai đoạn 1997 - 2005: Số cán bộ, nghiên cứu viên: 05 biên chế, 03 hợp đồng
  • Giai đoạn 2006 - 2009: Số cán bộ, nghiên cứu viên: 05 biên chế, 04 hợp đồng
  • Giai đoạn 2010 - 2020: Số cán bộ, nghiên cứu viên: 06 biên chế, 03 hợp đồng

2/2020 - nay: Phòng Sinh học tế bào sinh sản đổi tên thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và liệu pháp gen thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

  • Giai đoạn 2020 - nay: Số cán bộ, nghiên cứu viên: 08 biên chế, 06 hợp đồng

Lãnh đạo trung tâm qua các thời kỳ

1993 – 1996      Trưởng phòng       TS. Nguyễn Xuân Hoàn
1997 – 2005  Trưởng phòng  TS. Trịnh Thị Kim Thoa
2006 – 2009  Trưởng phòng  TS. Nguyễn Anh
2010 – 2020  Trưởng phòng  TS. Đỗ Văn Thu
2020 – nay  Giám đốc  TS. Nguyễn Trung Nam

Xem tiếp...