Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Tên tiếng anh: Center for Culture Collection and Genetic Resourse Conservation of Microorganisms

Giám đốc:        PGS.TS. Phí Quyết Tiến     Điện thoại: CQ: 024.37917973; DĐ: 0976 860 676   E-mail: tienpq@ibt.ac.vn

Phó giám đốc: TS. Lê Thị Minh Thành   Điện thoại: 024.37562880  E-mail: minhthanh.ibt@gmail.com

Địa chỉ:             Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:       024. 37562880,  Fax: 024. 38363144

Website: http://vccm.vast.vn

 

Chức năng và nhiệm vụ

  • Thu thập, định danh và  bảo tồn chủng giống vi sinh vật;
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen vi sinh vật;
  • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học vi sinh vật và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan theo phân cấp chức năng của cơ quan chủ quản;
  • Trao đổi chủng giống, nguồn gen vi sinh vật của Việt Nam với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với các quy định quốc gia và quốc tế;
  • Nghiên cứu phát triển kỹ thuật định danh và bảo tồn chủng giống vi sinh vật;
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học vi sinh vật;
  • Biên soạn  tài liệu, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao về phân loại vi sinh vật, bảo tồn và lưu giữ chủng giống vi sinh vật, công nghệ sinh học vi sinh vật.

Xem tiếp...