Các phòng ban trực thuộc Viện Công nghệ sinh học

Phòng Quản lý tổng hợp

 • Trưởng phòng: TS. Trần Hồ Quang
 • Điện thoại: 024 3836 2598; Email: tranhoquang@ibt.ac.vn
 • Phó trưởng phòng - Kế toán trưởng: Hà Trịnh Hương Giang
 • Điện thoại: 024 3756 3896; Email: hatrinhhuonggiang@ibt.ac.vn

 

Các phòng thí nghiệm


Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Gen

 • Giám đốc: GS. TS. Chu Hoàng Hà
 • Điện thoại: 024 3756 2790; Email: chuhoangha@ibt.ac.vn
 • Phó Giám đốc: TS. Bùi Văn Ngọc
 • Điện thoại: 024 3756 8286; Email: bui@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

 • Phụ trách phòng:  PGS. TS. Phạm Bích Ngọc
 • Điện thoại: 024 3791 0065; Email: pbngoc@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học Động vật

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Điện thoại: 024 3836 2430; Email: ntdthuy@ibt.ac.vn  
 • Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hạnh
 • Điện thoại: 024 3756 2903; Email: nvhanh@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Lên men

 • Phụ trách phòng: PGS.TS. Nguyễn Phương Nhuệ
 • Điện thoại:  024 3836 3257; Email: npnhue@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học Enzyme

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên
 • Điện thoại:  024 3756 8260; Email: dttuyen@ibt.ac.vn
 • Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh
 • Điện thoại:  024 3756 8260; Email: nslthanh@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học Môi trường

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Thị Nhi Công
 • Điện thoại:  024 3791 6881; Email: lenhicong@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học tái tạo môi trường

Phòng Công nghệ Tảo

 • Phó Trưởng phòng, phụ trách: TS. NCVC. Ngô Thị Hoài Thu 
 • Điện thoại: 024 3791 1059; Email: nhthu@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Tế bào Động vật

 • Trưởng phòng: TS. Lã Thị Huyền
 • Điện thoại: 024 3756 3386; Email:lthuyen@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật

 • Trưởng phòng: TS. Đỗ Tiến Phát
 • Điện thoại: 024 3756 2368; Email: dtphat@ibt.ac.vn

Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Kim Thoa
 • Điện thoại: 024 3756 7103; Email: nkthoa@ibt.ac.vn 

 

Phòng Di truyền Tế bào Thực vật

 • Trưởng phòng: TS. NCVC. Nguyễn Thị Thúy Hường
 • Điện thoại: 024 3836 3470; Email: thuyhuong@ibt.ac.vn

Phòng Hóa sinh Protein

 • Trưởng phòng: TS Lê Thị Bích Thảo
 • Điện thoại: 024 3756 1903; Email: lethao@ibt.ac.vn

Phòng Kỹ thuật Di truyền

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Huyền
 • Điện thoại: 024 3791 7021; Email: dohuyen@ibt.ac.vn
 • Trưởng phòng: TS. Lê Thị Thu Hồng
 • Điện thoại: 024 3791 7021; Email: lethuhong@ibt.ac.vn

Phòng Miễn dịch học

 • Trưởng phòng: TS. NCVC. Đoàn Thị Thanh Hương
 • Điện thoại: 024 3756 4391; Email: huongdoan@ibt.ac.vn

Phòng Sinh hóa ứng dụng

 • Phụ trách phòng: TS. NCVC. Lê Thị Thùy Dương
 • Điện thoại: 024 3836 3144; Email: ltthuyduong@ibt.ac.vn

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và Liệu pháp gen

 • Giám đốc: TS. NCVC. Nguyễn Trung Nam
 • Điện thoại: 024 3756 4832; Email: nam@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật đất

 • Trưởng phòng: TS. Phan Thị Hồng Thảo
 • Điện thoại: 024 3791 6882; Email: pthongthao@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật học Dầu mỏ

 • Trưởng phòng: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa
 • Điện thoại: 024 3756 2000; Email: ktquynhhoa@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật học phân tử

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đồng Văn Quyền
 • Điện thoại: 024 3756 3386; Email: dvquyen@ibt.ac.vn
 • Phó trưởng phòng: TS. Lê Văn Trường
 • Email: lvtruong@ibt.ac.vn

Phòng Tin sinh học

 • Trưởng phòng: TS. Bùi Văn Ngọc
 • Điện thoại: 024 3756 8286; Email: bui@ibt.ac.vn

Phòng Thử nghiệm sinh học

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Thảo
 • Điện thoại: 024 3836 1774; Email: thaodo@ibt.ac.vn

Trung tâm Giám định ADN

 • Phó Giám đốc, phụ trách: TS. Trần Trung Thành
 • Điện thoại: 024 3836 2599; Email: trantrungthanh@ibt.ac.vn

 


Đơn vị liên kết

Bộ môn Công nghệ sinh học nano

Tạp chí Công nghệ Sinh học