Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

  • Trưởng phòng: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa
  • Địa chỉ: Phòng 501 -502, Nhà B4
  • Điện thoại: 024 3756 2000     Fax: 024 3836 3144     
  • E-mail: ktquynhhoa@ibt.ac.vn

gioithieu

Ngày 8/7/1993, Phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Viện Công nghệ Sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), gồm 5 cán bộ được thành lập theo quyết định 18/CNSH-QĐ. Tiền thân của phòng Vi sinh vật Dầu mỏ hiện nay là phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Trung tâm nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam (1/7/1990), mà trước đó là nhóm nghiên cứu thuộc phòng Công nghệ vi sinh, Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam.

Xem tiếp...