Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

  • Tên phòng: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ (Petroleum Microbiology Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 501 - 502, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa
  • Điện thoại: 024 37562000/ 0936774235     Fax: 024 38363144     
  • E-mail: ktquynhhoa@ibt.ac.vn

gioithieu

Ngày 8/7/1993, Phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Viện công nghệ sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) được thành lập theo quyết định 18/CNSH-QĐ, gồm 5 cán bộ. Tiền thân của phòng Vi sinh vật dầu mỏ hiện nay là phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Trung tâm nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam (1/7/1990), mà trước đó là nhóm nghiên cứu thuộc phòng Công nghệ vi sinh, Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam.

Theo quyết định số 186/QĐ-CNSH ngày 6 tháng 04 năm 2023 Phòng Vi sinh vật dầu mỏ được Viện trưởng Viện công nghệ sinh học ban hành lại Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng. Hiện phòng Vi sinh vật dầu mỏ gồm 06 cán bộ nghiên cứu.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

7/1990 - 3/2006 Trưởng phòng  PGS. TS. Lại Thúy Hiền
4/2006 - 8/2007 Phó trưởng phòng, phụ trách phòng  TS. Đặng Phương Nga
10/2007- 9/2009 Phó viện trưởng, phụ trách phòng PGS. TS. Trần Đình Mấn
10/2009 - 4/2013 Trưởng phòng  TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
05/2013 đến nay Trưởng phòng  TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa

Xem tiếp...