Các chuyên nghành được đào tạo

Viện Công nghệ sinh học được giao nhiệm vụ Đào tạo Sau đại học bậc Tiến sỹ theo 06 mã số chuyên ngành gồm: 
Sinh lý người và động vật   Mã số: 62 42 01 04

Vi sinh vật học                  Mã số: 62 42 01 07

Sinh lý học Thực vật           Mã số: 62 42 01 12

Lý sinh học                       Mã số: 62 42 01 15

Hóa sinh học                    Mã số: 62 42 01 16

Di truyền học                    Mã số: 62 42 01 21

(Mã số chuyên ngành được thay đổi theo Quyết định số 4130/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian tuyển sinh: 2 đợt, tháng 3 và tháng 8 hàng năm

Hình thức dự thi: Xét tuyển hồ sơ và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

Địa chỉ liên hệ

 buithithanhha

Bùi Thị Hải Hà

  • Phòng 109, Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 04. 37916697            Fax: 04. 38363144
  • E-mail: haiha8377@gmail.com