Tổ chức viện Công nghệ sinh học

GS.TS. NCVCC. Chu Hoàng Hàchuhoangha

Viện trưởng, Giám đốc PTN Trọng điểm CN gen

Điện thoại: 024.37562790 | Fax: 024. 38363144 | Email: chuhoangha@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 101, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


PGS.TS. NCVCC. Đồng Văn Quyềnquyen photo

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Vi sinh vật học phân tử

Điện thoại: 024.38363222 | Fax: 024.38363144 | E-mail: dvquyen@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 115, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


PGS.TS. NCVCC. Phí Quyết Tiến atien

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công nghệ lên men

Điện thoại: 024.37917973 | Fax: 024.38363144 | E-mail: tienpq@ibt.ac.vn / qtien.phi@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 116, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 

 


TS. Nguyễn Trung Nam anam

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

Điện thoại: 024.37910065| Fax:024.37910065| E-mail:nam@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 113, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


Ban thường trực Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2018 - 2020

  • GS. TS. Trương Nam Hải - Chủ tịch hội đồng
  • PGS.TS. Đồng Văn Quyền - Phó chủ tịch hội đồng
  • TS. Nguyễn Trung Nam - Thư ký hội đồng

Danh sách 21 thành viên

Xem tiếp...