Phòng Công nghệ tảo

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ tảo (Algal Biotechnology Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 508, 509, 605, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Phó Trưởng phòng, phụ trách: TS. NCVC. Ngô Thị Hoài Thu
  • Điện thoại: 024 37911059    Fax: 024 38363144
  • E-mail: nhthu@ibt.ac.vn

IMG 3138

Phòng Công nghệ tảo được thành lập từ năm 1993, trực thuộc Viện Công nghệ sinh học. Trong giai đoạn từ năm 1993-2003, dưới sự quản lý của Trưởng phòng GS. TS. Đặng Đình Kim và Phó Trưởng phòng TS. Trần Văn Tựa, phòng Công nghệ Tảo đã có những bước phát triển vững chắc thể hiện cụ thể trong các kết quả nghiên cứu đã được công bố chi tiết có trong Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Công nghệ sinh học, 2003; từng bước xây dựng cơ sở vật chất, tạo nguồn cán bộ nghiên cứu phục vụ cho định hướng Công nghệ tảo sau này. Các thành viên tiêu biểu trong thời kỳ này là: GS. TS. Đặng Đình Kim (Trưởng phòng), TS. Trần Văn Tựa (Phó Trưởng phòng), CN. Nguyễn Tiến Cư, TS. Đặng Hoàng Phước Hiền, TS. Đặng Diễm Hồng, CN. Hoàng Thị Bảo, TS. Dương Trọng Hiền, CN. Phan Thị Phương Lan, CN. Lê Thị Thủy, ThS. Dương Thị Thủy... Từ cuối năm 2003, theo sự phân công của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, toàn bộ các thành viên của phòng Công nghệ Tảo chuyển sang làm việc tại Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giai đoạn 2004 – đến nay: Giai đoạn này được đánh dấu khởi đầu bằng việc luân chuyển nhóm nghiên cứu của GS. TS. NCVCC. Đặng Diễm Hồng từ phòng Enzyme học quay trở về phòng Công nghệ Tảo. Từ 4 thành viên ban đầu (GS. TS. NCVCC. Trưởng phòng Đặng Diễm Hồng, TS. Hoàng Thị Minh Hiền, TS. Luyện Quốc Hải, TS. Ngô Thị Hoài Thu) thì hiện nay phòng Công nghệ tảo có 3 biên chế (GS. TS. NCVCC. Đặng Diễm Hồng, TS. NCVC. Hoàng Thị Minh Hiền và TS. NCVC. Ngô Thị Hoài Thu; 4 hợp đồng dài hạn (TS. Lê Thị Thơm, TS. Nguyễn Cẩm Hà, KS. Lê Anh Huy, KS. Nguyễn Mạnh Đạt). Hiện nay, Phòng Công nghệ Tảo có 1 Giáo sư, 4 Tiến sĩ và 2 Kỹ sư. Trưởng phòng hiện nay là TS. NCVC. Hoàng Thị Minh Hiền và Phó Trưởng phòng là TS. NCVC. Ngô Thị Hoài Thu

Lãnh đạo qua các thời kỳ

1993  2003  Trưởng phòng GS. TS. Đặng Đình Kim
  Phó Trưởng phòng  TS. NCVCC. Trần Văn Tựa
2004  2006  Phó trưởng phòng  TS. NCVC. Đặng Diễm Hồng
2006  2015  Trưởng phòng  PGS. TS. NCVC. Đặng Diễm Hồng
2009  2011  Phó Trưởng phòng  TS. Đinh Thị Thu Hằng
2014 – 2015  Phó Trưởng phòng  TS. NCVC. Hoàng Thị Minh Hiền
2015 – 2018  Phụ trách phòng  TS. NCVC. Hoàng Thị Minh Hiền
2018 – đến nay Trưởng phòng  TS. NCVC. Hoàng Thị Minh Hiền
2019 – đến nay  Phó Trưởng phòng  TS. NCVC. Ngô Thị Hoài Thu

Xem tiếp...