Phòng Công nghệ tảo

 • Trưởng phòng: TS. NCVC. Hoàng Thị Minh Hiền
 • Điện thoại: 024 37911059    
 • Fax: 024 38363144
 • E-mail: hmhien@ibt.ac.vn (TS. Hoàng Thị Minh Hiền) hoặc ddhong60vn@yahoo.com (GS. TS. NCVCC. Đặng Diễm Hồng)
 • Địa chỉ: Phòng 508-509 , Nhà B4, Vện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội

IMG 3138

Phòng Công nghệ Tảo được thành lập từ năm 1990. Tiền thân của phòng Công nghệ tảo là phòng Sinh lý, hoá sinh thực vật được thành lập năm 1975. Hiện nay, phòng Công nghệ Tảo có 01 Giáo sư, 02 Tiến sĩ, Nghiển cứu viên chính, 02 Tiến sĩ và 01 Nghiên cứu sinh.

 

Đào tạo

 • Đào tạo được 28 thạc sỹ và 06 tiến sỹ.
 • Hiện đang đào tạo 02 NCS.
 • Các cán bộ trong phòng thường xuyên được đi học tập và trao đổi kinh nghiệm ở trong và ngoài nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore, Mỹ...)

Hợp tác

Trong nước

 • Viện Công nghệ Môi trường
 • Viện Hoá học
 • Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
 • Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 • Viện nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang
 • Viện Hải dương học Nha Trang
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
 • Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc gia, Hà Nội
 • Viện Nuôi trồng thuỷ sản III
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Cửu Dung, Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định
 • Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vina Taor Spirulina 
 • Viện Dược Liệu
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Hợp tác quốc tế

 • Các dự án quốc tế (Project)
 • Từ 2002-2004: "Sử dụng các loài tảo biển Việt Nam làm thực phẩm chức năng và thuốc". Do Quỹ học bổng UNU-Kirin, Trường Đại học liên hợp quốc, Tokyo, Nhật Bản tài trợ;
 • Từ 2006-2008: "Nghiên quá trình sinh tổng hợp DHA và khả năng ứng dụng của Labyrinthula – một loại vi tảo biển mới của Việt Nam". Do Quỹ học bổng UNU-Kirin, Trường Đại học liên hợp quốc, Tokyo, Nhật Bản tài trợ;
 • Từ tháng 7-10/2007: hợp tác với Công ty Amicogen, Hàn Quốc trong việc "Sàng lọc hàm lượng Fucoxanthin trong các loài Sargassum của Việt Nam";
 • Từ 4/2008-4/2012: "Sử dụng các loài tảo biển trong việc làm giảm khí thải nhà kính" do Trường Đại học Quốc gia Pusan, Bộ đất, vận tải và biển, Hàn Quốc.

Hợp tác với các phòng thí nghiệm

 • Minato Wakisaka, Prof. Dr. Đại học Khoa học sự sống và hệ thống kỹ thuật, Viện Công nghệ Kyushu, Fukuoka, Nhật Bản. Email: wakisaka@life.kyutech.ac. ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0329-1005
 • Phòng thí nghiệm Sinh hoá Dinh dưỡng, Khoa Thực phẩm chức năng, Viện Nghiên cứu Thực phẩm Quốc gia, Tsukuba, Nhật Bản;
 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật lipit, Viện Nghiên cứu Tài nguyên và chức năng, thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến, Tsukuba, Nhật bản;
 • Nhóm nghiên cứu polymer sinh học, Viện Nghiên cứu đổi mới các chất hoá học cho phát triển bền vững, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến, Osaka, Nhật Bản;
 • Viện Khoa học Sinh học; Khoa Khoa học và Viện Khoa học Đại dương và Trái đất (IOES), Trường Đại học Malaya; Malaysia;
 • Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học biển, Đại học quốc gia Pukyong, Busan, Hàn Quốc;
 • Phòng Sinh học phân tử thực vật, Trường Đại học Quốc gia Pusan, Busan, Hàn Quốc;
 • Phòng thí nghiệm khoa hoc biển, Viện nghiên cứu Biển Đông, Trường Đại học Nagasaki, Nagasaki, Nhật Bản;
 • Trung tâm khoa học môi trường tự nhiên Châu Á, Trường Đại học Tokyo, Tokyo, Nhật Bản;
 • Phòng thí nghiệm khoa học y sinh học thực phẩm, Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Korea, Seoul, Hàn Quốc.