Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường

  • Trưởng phòng: TS. Chu Nhật Huy
  • Địa chỉ: Phòng 603-604, Nhà B4
  • Điện thoại: 024 3836 0892, 0945355533       Fax: 024 3836 3144      
  • E-mail: chunhathuy@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường được thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2011 theo Quyết định số 141/QĐ-CNSH của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học. Tiền thân của phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường là phòng Công nghệ sinh học môi trường được thành lập năm 2004. Trước đó là Tổ Công nghệ sinh học môi trường được thành lập năm 1998 do TS. Đặng Thị Cẩm Hà làm Tổ trưởng. Năm 2004, phòng Công nghệ sinh học môi trường được thành lập do PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà làm Trưởng phòng. Tiếp đó, TS. Nghiêm Ngọc Minh phụ trách phòng từ năm 2007 và được bổ nhiệm làm trưởng phòng năm 2008. Xuất phát từ nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ chuyên sâu, một nhóm nghiên cứu từ phòng Công nghệ sinh học môi trường đã được tách ra để thành lập phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường tháng 04 năm 2011. TS. Đinh Thị Thu Hằng được phân công phụ trách phòng và được bổ nhiệm phó trưởng phòng phụ trách phòng tháng 10/2011. Đến tháng 06/2013, TS. Đinh Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Tháng 3 năm 2016 TS. Đinh Thị Thu Hằng chuyển công tác và TS. Chu Nhật Huy được phân công về phụ trách phòng. Tháng 8 năm 2017 TS. Chu Nhật Huy được bổ nhiệm làm trưởng phòng.

Xem tiếp...