Thông tin liên hệ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: số 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy -Hà Nội

Điện thoại: 024 38 36 25 99,  Fax: 024 38363144

Email: admin@ibt.ac.vn