Giới thiệu Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen

  • Tên phòng: Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen
  • Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024. 38362599, Fax: 024. 38363144
  • Giám đốc:  GS.TS Chu Hoàng Hà       Điện thoại: 024.37947973      E-mail: chuhoangha@ibt.ac.vn
  • Phó Giám đốc: TS. Bùi Văn Ngọc     E-mail: bui@ibt.ac.vn
Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học được đầu tư theo Quyết định số 850 QĐ/TTg ngày 07/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm.

Theo Quyết định số 315/QĐ-BKHCNMT ngày 21 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Viện Công nghệ sinh học (VCNSH) đã được công nhận là cơ quan chủ trì xây dựng PTNTĐCNG.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ gen: 57,2 tỉ đồng.

Thời gian bắt đầu dự án: 22/6/2001

Thời gian hoàn thành dự án: 30/6/2005

Nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng: 30/3/2006. 

Ngày 24 tháng 1 năm 2003 Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ký Quyết định số 68/QĐ-KHCNQG về việc thành lập PTNTĐCNG trực thuộc Viện Công nghệ sinh học.

Xem tiếp...