Phòng Kỹ thuật di truyền

  • Tên phòng: Phòng Kỹ thuật di truyền (Genetic Engineering Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 306, Nhà A10, Viện Công nghệ Sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Huyền
  • Điện thoại: 024 37917021/ 0967060875   Fax: 024 37560339     
  • Email: dohuyen@ibt.ac.vn 
  • Phó trưởng phòng: TS. Lê Thị Thu Hồng
  • Điện thoại: 024 37917021/ 0948047977   Fax: 024 37560339     
  • Email: lethuhong@ibt.ac.vn 

anhchunktdt

Phòng Kỹ thuật di truyền chính thức được thành lập theo Quyết định số 109/CNSH-QĐ ngày 13 tháng 5 năm 2000 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học. Tiền thân của phòng là nhóm nghiên cứu kỹ thuật gen thuộc phòng Công nghệ ADN ứng dụng được thành lập từ năm 1998. Ngày đầu thành lập, phòng có 5 cán bộ biên chế đó là TS. Trương Nam Hải, TS. Phạm Thúy Hồng, TS. Hoàng Việt, CN. Nguyễn Thanh Thủy, ThS. Lê Văn Trường và sau đó có thêm CN. Hoàng Thị Nhung và 5 cán bộ hợp đồng gồm có ThS. Đặng Sỹ Hải, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, HVCH. Đỗ Thị Huyền, CN. Lê Thị Thu Hồng, CN. Nguyễn Văn Đạt. TS. Trương Nam Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng và TS. Phạm Thúy Hồng giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Trải qua 23 năm phát triển, nhiều cán bộ nghiên cứu cũ của Phòng đã chuyển cơ quan công tác và nhiều cán bộ trẻ được nhận về làm việc tại Phòng. Ngay từ ngày thành lập, các cán bộ trọng trách của Phòng đã chú trọng vào nhân lực, con người nên các cán bộ trẻ vào phòng nhanh chóng được đào tạo ở trong và ngoài nước. Hiện nay, số lượng cán bộ của phòng có 11 người, trong đó có 4 cán bộ trong biên chế và 7 cán bộ hợp đồng. Phòng hiện có 1 GS, 1 PGS, 4 TS, 3 NCS, 1 CN và 1 KTV.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

2000-2008      Trưởng phòng               TS. Trương Nam Hải
  Phó Trưởng phòng  TS. Phạm Thúy Hồng
2008-2014 Trưởng phòng GS.TS. Trương Nam Hải
  Phó Trưởng phòng  TS. Đỗ Thị Huyền
2014-nay Trưởng phòng PGS. TS. Đỗ Thị Huyền
  Phó Trưởng phòng  TS. Lê Thị Thu Hồng

Xem tiếp...