Phòng Công nghệ sinh học enzyme

  • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên
  • Điện thoại: 024 3756 8260   
  • E-mail: dttuyen@ibt.ac.vn
  • Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh
  • E-mail: nslthanh@ibt.ac.vn

Tiền thân của Phòng Công nghệ sinh học Enzyme là Phòng Enzyme học, được thành lập năm 1993. Đến 4/2007, Phòng CNSH Enzyme học được thành lập từ Phòng Enzyme học và Phòng Công nghệ sinh học Enzyme theo Quyết định số 129/QĐ-CNSH, 20/04/2007.

Xem tiếp...