Hoạt động triển khai và dịch vụ

Công nghệ chuyển giao

(Đang cập nhật thông tin)

Dịch vụ công nghệ

Tư vấn công nghệ

(Đang cập nhật thông tin)

Thông tin liên hệ:

Phó viện trưởng: PGS. TS. Phí Quyết Tiến

Điện thoại: 024.37917973 | Fax: 024.38363144 | E-mail: tienpq@ibt.ac.vnqtien.phi@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 116, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học