Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Hiền Trang

Tên đề tài luận án: Biểu hiện và nghiên cứu hoạt tính ức chế tế bào ung thư máu của enzyme L-asparaginase tái tổ hợp từ Erwinia chrysanthemi
Chuyên ngành: Vi sinh vật học        Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiền Trang

Xem tiếp...

Đăng ký sơ tuyển học bổng chương trình đào tạo tại Viện Khoa học và Công nghệ NARA, Nhật Bản

Căn cứ chương trình hợp tác song phương giữa Viện Công nghệ sinh học và Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật Bản (NAIST), Viện Công nghệ sinh học xin thông báo để các cán bộ có quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thi sơ tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ tại NAIST gồm:
1. Đơn xin dự tuyển (mẫu kèm theo)
2. Bản sao văn bằng và bảng điểm đại học hoặc thạc sĩ
3. Bản sao chứng chỉ TOEIC hoặc TOEFL/ IELTS (nếu có)
Ghi chú yêu cầu:
• Ứng viên phải có ngày sinh sau ngày 02/4/1986
• Có điểm CGPA đại học hoặc thạc sĩ tối thiểu 3.4
• Đề nghị ứng viên quan tâm xem kỹ yêu cầu của chương trình được gửi kèm theo
• Sau vòng sơ tuyển tại Viện Công nghệ sinh học, ứng viên được chọn mới cần chuẩn bị hồ sơ theo danh mục yêu cầu của NAIST. Viện Công nghệ sinh học sẽ gửi danh sách trúng tuyển sang NAIST. NAIST không xét hồ sơ của ứng viên tự gửi trực tiếp tới NAIST.
Đề nghị các ứng viên đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu và quan tâm gửi hồ sơ đăng ký cho ThS. Phạm Nguyệt Minh, Phòng Quản lý tổng hợp trước 16h ngày 18/10/2019.

Download mẫu đơn tại đây

Thông tin luận án NCS Châu Ngọc Điệp

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất gây độc tế bào ung thư từ loài san hô mềm Menella woodin ở vùng biển Cô Tô
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 9420116
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Châu Ngọc Điệp

Xem tiếp...