Giấy mời tham dự Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức NCS Vũ Thị Hạnh Nguyên

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức ủa nghiên cứu sinh Vũ Thị Hạnh Nguyên với đề tài Luận án "Nghiên cứu sự đa dạng, khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây quế (Cinnamomum cassia Psesl) ở Việt Nam và đặc tính sinh học của hoạt chất từ chủng Streptomyces cavourensis YBQ59."

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 05 tháng 4 năm 2019 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời./.