Thông tin luận án NCS Nguyễn Công Thùy Trâm

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của ba loài thực vật Dứa dại (Pandanus odoratissimus), Nhó đông (Morinda longissima), Chùm ruột (Phyllanthus acidus) ở Việt Nam
Chuyên ngành: Sinh lý học người và động vật Mã số: 9 42 01 04
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Công Thùy Trâm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo
                                                   PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Đã xác định được các phân đoạn clorofom của quả Dứa dại, dichlomethane của thân rễ Nhó đông và ethyl acetate của lá Chùm ruột có hoạt tính chống oxy hóa mạnh;
    2. Đã xác định được hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester được tách chiết từ phân đoạn ethyl acetate của lá chùm ruột là chất mới.
    3. Đã xác định hai hợp chất (+)-medioresinol và (+)-pinoresiol của quả Dứa dại và hợp chất myricitrin của lá chùm ruột thể hiện hoạt động chống oxy hóa và đóng vai trò quan trọng trong việc vệ tế bào gan HepG2 chống lại CCl4. Hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester từ lá chùm ruột bảo vệ gan trong giai đoạn viêm cấp tính bằng cách cảm ứng bộ chuyển đổi tín hiệu STAT3 thông qua hoạt động của cytokine.

xem thông tin chi tiết tại đây