Thông báo tạm dừng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Phiên chính thức

Do tình tình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Viện Công nghệ sinh học tạm dừng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Phiên chính thức ngày 06 tháng 8 năm 2021 của nghiên cứu sinh Phạm Quang Huy, ngành Sinh học về đề tài "Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật trong các mẫu đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin ở Biên Hòa, Đồng Nai và đánh giá khả năng phân hủy của một số chủng phân lập".

Khi tình hình dịch ổn định Viện sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Phiên chính thức của nghiên cứu sinh Phạm Quang Huy

Trân trọng!

Thông tin luận án NCS Phạm Quang Huy

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật trong mẫu đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin ở Biên Hòa, Đồng Nai và đánh giá khả năng phân hủy của một số chủng phân lập.
Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Phạm Quang Huy
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà – Viện Công nghệ Sinh học
                                                   2. TS. Nguyễn Kim Thoa – Viện Công nghệ Sinh học.
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...

Thông tin luận án NCS Trần Thanh Thủy

Tên đề tài luận án:Nghiên cứu đánh giá đa dạng vi sinh vật, sàng lọc, thu nhận và xác định tính chất của cellulase suối nước nóng Bình Châu, Việt Nam bằng kỹ thuật Metagenomics.
Chuyên ngành:Vi sinh vật học Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh:Trần Thanh Thủy
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Kim Thoa – Viện Công nghệ Sinh học
                                                   2. PGS. TS. Trần Đình Mấn – Viện Công nghệ Sinh học.
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...