Thông tin luận án NCS Châu Ngọc Điệp

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất gây độc tế bào ung thư từ loài san hô mềm Menella woodin ở vùng biển Cô Tô
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 9420116
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Châu Ngọc Điệp

Xem tiếp...

Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Minh Thanh

Tên đề tài: Nghiên cứu đa hình hệ gen các dòng tôm sú (Penaeus monodon) Việt Nam nhằm phục vụ công tác chọn giống tôm.
Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 9 42 01 21
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Thanh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
                                                   1. PGS.TS. Đinh Duy Kháng - Viện Công nghệ sinh học
                                                   2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ninh -Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
     1. Đã phát hiện được 309 alen từ 60 mẫu tôm sú thuộc 3 quần đàn vùng biển Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam với số lượng alen trùng nhau giữa các mẫu trong mỗi quần đàn lần lượt là 0, 4, 8 cho thấy đa hình di truyền thể hiện rõ nhất ở quần đàn Bắc Trung Bộ.
     2. Đã sàng lọc được 1799 SNP chỉ xuất hiện ở tôm sú lớn nhanh.
    3. Đã xác định được hai SNP nằm trong vùng exon (vùng light meromyosin) của gen MHC ở họ giáp xác: SNP A4486G trên MHCa làm biến đổi codon AAA thành AAG nhưng không làm thay đổi acid amin Lysine; SNP G4320A trên MHC1 làm biến đổi codon GGA (mã hóa acid amin Glycine) thành GAA (mã hóa acid amin Glutamic).
    4. Đã sử dụng SNP G4320A trên gen MHC1 để thiết kế mồi đặc hiệu trong kỹ thuật KASP ứng dụng trong việc sàng lọc chỉ thị SNP có tiềm năng liên kết với tính trạng tăng trưởng nhanh nhằm hỗ trợ trong công tác chọn giống tôm sú.

Xem chi tiết tại đây

Thông tin luận án NCS Nguyễn Công Thùy Trâm

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của ba loài thực vật Dứa dại (Pandanus odoratissimus), Nhó đông (Morinda longissima), Chùm ruột (Phyllanthus acidus) ở Việt Nam
Chuyên ngành: Sinh lý học người và động vật Mã số: 9 42 01 04
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Công Thùy Trâm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo
                                                   PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Đã xác định được các phân đoạn clorofom của quả Dứa dại, dichlomethane của thân rễ Nhó đông và ethyl acetate của lá Chùm ruột có hoạt tính chống oxy hóa mạnh;
    2. Đã xác định được hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester được tách chiết từ phân đoạn ethyl acetate của lá chùm ruột là chất mới.
    3. Đã xác định hai hợp chất (+)-medioresinol và (+)-pinoresiol của quả Dứa dại và hợp chất myricitrin của lá chùm ruột thể hiện hoạt động chống oxy hóa và đóng vai trò quan trọng trong việc vệ tế bào gan HepG2 chống lại CCl4. Hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester từ lá chùm ruột bảo vệ gan trong giai đoạn viêm cấp tính bằng cách cảm ứng bộ chuyển đổi tín hiệu STAT3 thông qua hoạt động của cytokine.

xem thông tin chi tiết tại đây