Học viện Khoa học và công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Học viện KH&CN Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 của 7 khoa có đào tạo thạc sĩ: khoa Toán học, khoa Vật lý, khoa Hóa học, khoa Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông, khoa Công nghệ sinh học, khoa Công nghệ môi trường

463. TB tuyen sinh cao hoc dot 1 nam 2019 Page 01

463. TB tuyen sinh cao hoc dot 1 nam 2019 Page 02

Tải mẫu phụ lục tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 tại đây