Thông tin luận án NCS Vũ Thị Hạnh Nguyên

Tên đề tài: "Nghiên cứu sự đa dạng, khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây quế (Cinnamomum cassia Presl) ở Việt Nam và đặc tính sinh học của hoạt chất từ chủng Streptomyces cavourensis YBQ59".
Chuyên ngành: Vi sinh vật học             Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hạnh Nguyên
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: (1) PGS. TS. Phí Quyết Tiến –Viện Công nghệ sinh học
                                                   (2) PGS. TS. Chu Kỳ Sơn – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1) Đã sàng lọc được 96/297 chủng xạ khuẩn nội sinh (XKNS) phân lập từ 27 mẫu quế quế (C. cassia Presl) tại Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái có hoạt tính kháng ít nhất 1/9 chủng vi sinh vật kiểm định; xác định được 70/96 chủng sinh kháng sinh thuộc nhóm anthracycline, trong đó 37 chủng mang gen pks-I, 59 chủng mang gen pks-II, 35 chủng mang gen nrps; phân loại 82/96 chủng XKNS sinh kháng sinh cho thấy các chủng thuộc chi Streptomyces chiếm 92,7%, các chi Microbacterium, Brevibacterium, Micromonospora, Saccharothrix và Nocardia chiếm 1,2-2,5%.

2) Đã sàng lọc được chủng Streptomyces cavourensis YBQ59 có hoạt tính kháng 8/9 vi sinh vật kiểm định và giải, phân tích, lắp giáp hệ gen, chú giải được 158 enzyme và 14 cụm gen liên quan đến sinh tổng hợp kháng sinh.
3) Đã xác định được cấu trúc hóa học của 8 hợp chất thứ cấp từ chủng S. cavourensis YBQ59 có hoạt tính sinh học: 1-monolinolein (1), bafilomycin (2), nonactic acid (3), daidzein (4), 3′-hydroxydaidzein (5), 5,11-epoxy-10-cadinanol (6), prelactone B (7), daucosterol (8), trong đó các hợp chất 1, 3-8 được phát hiện lần đầu từ loài S. cavourensis và hợp chất 1-monolinolein (1), bafilomycin (2) ức chế mạnh hai vi khuẩn kháng đa kháng sinh Staphylococcus epidermidis kháng methicilin (MRSE) ATCC 35984 và Staphylococcus aureus kháng methicilin (MRSA) ATCC 33591, ức chế phát triển các dòng tế bào ung thư phổi A549, ung thư gan Hep3B và vú MCF7 với giá trị IC50 trong khoảng 3,6-24,7 μM.

xem thông tin chi tiết tại đây