Giấy mời Seminar khoa học ngày 03/01/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Cellulase của vi khuẩn trong dạ cỏ dê: đa dạng cấu trúc module và chức năng module FN3".
Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ thuật di truyền.

2. Tên chủ đề 2: "Vai trò của aryl hydrocarbon receptor trong sự tăng sinh và biệt hóa của tế bào gốc".
Người trình bày: TS. Nguyễn Trung Nam, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng.

Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.


Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học GS. Choon-Hwan Lee

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
Tên chủ đề: "Optimum light harvesting antenna size depends on light use efficiency and photooxidation by reactive oxygen species produced in Camelina plants".
Người trình bày: GS. Choon-Hwan Lee, Khoa Sinh học phân tử, Trường Đại học Quốc Gia Pusan, Busan, Hàn Quốc.
Tóm tắt CV của Giáo sư được gửi kèm theo giấy mời.
Thời gian: 9h30 ngày 16 tháng 12 năm 2019 (Thứ 2)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 06/12/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn bằng chỉ thị phân tử".
Người trình bày: TS. Lê Thị Bích Thủy, Phòng Di truyền tế bào thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu nâng cao chất lượng hạt đậu tương thông qua đột biến định hướng bằng hệ thống CRISPR/Cas9".
Người trình bày: ThS. Nguyên Hồng Nhung, Phòng Công nghệ tế bào thực vật.
Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 06 tháng 12 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.