Giấy mời Seminar khoa học ngày 02/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
Tên chủ đề 1: "Trichobakin (TBK), protein bất hoạt ribosome nhóm 1: từ enzyme thực vật đến tạo Immunotoxins ứng dụng trong điều trị ung thư";
Người trình bày: TS. Lê Thị Bích Thảo, Phòng Hóa sinh protein.
Tên chủ đề 2: "Sử dụng mô hình nuôi cấy 3D trong sàng lọc và phát hiện hoạt tính kháng ung thư";
Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo, Phòng Thử nghiệm sinh học.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 02 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.