Giấy mời Seminar khoa học ngày 30/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu sản xuất DNACAN hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa";
Người trình bày: PGS.TS. Lê Quang Huấn, Phòng Công nghệ tế bào động vật.
2. Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu các đặc điểm di truyền của người Việt Nam qua tính đa hình của một số vùng STR trên nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính Y";
Người trình bày: Ths. Hoàng Hà, Trung tâm giám định ADN.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.