Mời tham dự seminar về dioxin receptor vào ngày 15/01/2014

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị quan tâm đến dự buổi seminar do TS. Nguyễn Trung Nam (Phòng Công nghệ tế bào thực vật) thực hiện:

Nội dung: "Vai trò của dioxin receptor trong điều hoà miễn dịch liên quan đến một số bệnh tự miễn"

Xem tiếp...

Hội thảo: “NC phát triển chế phẩm sinh học trong kiểm soát côn trùng hại cây"

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 14/HĐ/TC-KHCN ngày 04/5/2011 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Viện Công nghệ sinh học về việc giao và nhận thực hiện đề tài "Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm từ nấm Lecanicillium spp. để diệt rệp muội (Aphidae) gây hại cây trồng" do TS. Vũ Văn Hạnh (Viện Công nghệ sinh học) làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức hội thảo theo nội dung trong hợp đồng.

Xem tiếp...

09-10-2013 - Mời tham dự seminar do GS.TS. Aladar A. Szalay, Hoa Kỳ thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị đến dự buổi seminar do GS.TS. Aladar A. Szalay, Chủ tịch kiêm CEO của Genelux Corporation, Hoa Kỳ thực hiện:

Nội dung: "Using recombinant vaccine viruses on diagnosis and treatment of cancer"

Xem tiếp...