Giấy mời Seminar khoa học ngày 27/09/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Vi khuẩn tía quang hợp và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Liên, Phòng Công nghệ sinh học môi trường.

Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng bằng vi khuẩn khử sulfate";
Người trình bày: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa, Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 27 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 13/09/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Biểu hiện tăng cường HNF4α thông qua hệ thống TET-ON để biệt hóa tạo tế bào giống tế bào gan từ tế bào gốc cuống rốn";
Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Hạnh, Phòng Công nghệ phôi.
2. Tên chủ đề 2: "Hấp phụ - phản hấp phụ: phương pháp thu hồi bacteriocin hiệu quả ở quy mô sản xuất lớn";
Người trình bày: TS. Hoa Thị Minh Tú, Phòng Công nghệ vật liệu sinh học

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 30/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu sản xuất DNACAN hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa";
Người trình bày: PGS.TS. Lê Quang Huấn, Phòng Công nghệ tế bào động vật.
2. Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu các đặc điểm di truyền của người Việt Nam qua tính đa hình của một số vùng STR trên nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính Y";
Người trình bày: Ths. Hoàng Hà, Trung tâm giám định ADN.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.