Giấy mời Seminar khoa học ngày 19/07/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: “Đặc điểm sinh hóa và tiềm năng ứng dụng của collagenase từ chủng Lysinibacillus sphaericus VN3 phân lập tại Việt Nam”;

Người trình bày: TS. Bạch Thị Mai Hoa, Phòng Công nghệ lên men.

2. Tên chủ đề 2: “Nghiên cứu nấm kí sinh côn trùng (Entomopathogenic fungi) và khả năng ứng dụng trong kiểm soát rệp muội và nấm bệnh hại cây trồng”;

Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.