Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề: "Đa dạng vi khuẩn và mối liên quan với đa dạng gen mã hóa enzyme thủy phân lignocellulose từ vi khuẩn trong dạ cỏ dê";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ thuật di truyền.

2. Tên chủ đề: "Vai trò của thụ thể dioxin (Ahr) trong hệ miễn dịch và bệnh tự miễn";
Người trình bày: TS. Nguyễn Trung Nam, Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 25 tháng 05 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

THÔNG BÁO: Hội thảo/Tập huấn quốc tế ICGEB-IBT/VAST tại Hà Nội

Hội thảo/Tập huấn quốc tế ICGEB-IBT/VAST tại Hà Nội ((https://www.icgeb.org/vietnam-parasitic-zoonoses-2018.html) “Gen học cơ bản và ứng dụng của bệnh Kí sinh trùng động vật lây sang người: Chẩn đoán, Dịch tễ, Phả hệ và Tiến hóa” (Theoretical and practical genomics of parasitic zoonoses: diagnosis, epidemiology, phylogeny and evolution) do Trung tâm Di truyền và Sinh học phân tử quốc tế ICGEB tài trợ, do các Giáo sư Tiến sĩ đầu ngành quốc tế giảng dạy và tập huấn.

Xem tiếp...

Seminar trao đổi khoa học và đào tạo

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự buổi trao đổi khoa học và đào tạo giữa Viện Công nghệ sinh học và Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật Bản (NAIST).

Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2018 (Thứ Hai)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.