Giấy mời Seminar khoa học ngày 17/07/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Protease viz polysaccharide từ một số cây thuốc thuộc chi Pseuderanthemum: đặc tính, cấu trúc và tác dụng dược lý mới".
Người trình bày: TS. Võ Hoài Bắc, Phòng Sinh hóa thực vật.

2. Tên chủ đề 2: "Nanoliposome hóa L-asparaginase phân lập từ chủng Pectobacterium carotovorum định hướng ứng dụng trong công nghệ thực phẩm và y sinh"
Người trình bày: ThS. Đỗ Thị Phương, Phòng Thử nghiệm sinh học.

Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 17 tháng 07 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.