Giấy mời Seminar khoa học ngày 19/06/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu và ứng dụng chủng lên men khô đậu tương nhằm nâng cao chất lượng và giảm yếu tố kháng dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản".
Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.
2. Tên chủ đề 2: "Sử dụng vi sinh vật đối kháng, vi sinh vật hữu ích và dịch chiết thảo mộc phòng bệnh vùng rễ cây hồ tiêu"
Người trình bày: TS. Hồ Tuyên, Phòng Công nghệ lên men.
Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 19 tháng 06 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 03/01/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Cellulase của vi khuẩn trong dạ cỏ dê: đa dạng cấu trúc module và chức năng module FN3".
Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ thuật di truyền.

2. Tên chủ đề 2: "Vai trò của aryl hydrocarbon receptor trong sự tăng sinh và biệt hóa của tế bào gốc".
Người trình bày: TS. Nguyễn Trung Nam, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng.

Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.


Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học GS. Choon-Hwan Lee

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
Tên chủ đề: "Optimum light harvesting antenna size depends on light use efficiency and photooxidation by reactive oxygen species produced in Camelina plants".
Người trình bày: GS. Choon-Hwan Lee, Khoa Sinh học phân tử, Trường Đại học Quốc Gia Pusan, Busan, Hàn Quốc.
Tóm tắt CV của Giáo sư được gửi kèm theo giấy mời.
Thời gian: 9h30 ngày 16 tháng 12 năm 2019 (Thứ 2)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.