Báo cáo hành chính năm 2017

Ngày 19/01/2018, Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức buổi họp báo cáo hành chính năm 2017. Tại buổi họp, 28 đơn vị trực thuộc Viện đã lần lượt báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của đơn vị mình đồng thời trình bày phương hướng, đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018.

Năm 2017, về hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện Công nghệ sinh học đã thực hiện 36 đề tài cấp Nhà nước, 44 đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCN và tương đương và 63 đề tài cấp cơ sở với tổng kinh phí cho các nhiệm vụ là 32.399,897 triệu đồng.

Kết quả, năm 2017, Viện đã công bố được 148 công trình trong đó có 21 bài SCI; 14 bài SCI-Expanded, 10 bài quốc tế có mã chuẩn ISSN hoặc ISBN xuất bản ở nước ngoài; 54 bài trên 09 tạp chí quốc gia do Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam xuất bản và 49 bài trên các tạp chí/proceedings quốc gia có số lưu chiểu; 06 Chứng nhận giải pháp hữu ích (03 GPHI đã cấp chứng nhận do Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ cấp và 03 GPHI đã được chấp nhận đơn) và 02 sách chuyên khảo.

Về đào tạo, Viện đã tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ phiên chính thức cho 11 nghiên cứu sinh, ra quyết định công nhận học vị Tiến sỹ năm 2017 cho 15 nghiên cứu sinh.  

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Viện Công nghệ sinh học đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam tặng Bằng khen thành tích xuất sắc và Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2017.

Phát biểu tổng kết buổi họp, PGS.TS Chu Hoàng Hà - Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và Ban lãnh đạo Viện đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2017 của các đơn vị và mong muốn các đơn vị trong năm 2018 phát huy tốt các thế mạnh của mình, chủ động hơn nữa trong các hoạt đông nghiên cứu, triển khai để đạt được nhiều kết quả, thành tích tốt hơn.

Một số hình ảnh tại buổi họp: