Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch năm 2018

Ngày 30/01/2017, Viện Công nghệ sinh học (CNSH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị viên chức. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ trong Viện Công nghệ sinh học và các đại biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) gồm: ông Đặng Việt Tiến – Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ; ông Phạm Tuấn Huy –Trưởng Ban Kiểm tra, ông Hà Quý Quỳnh –Trưởng ban Ứng dụng & Triển khai công nghệ, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chánh Văn phòng và ông Nghiêm Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn.

- Về tổ chức: Về mặt nhân sự năm 2017, tổng số cán bộ của Viện Công nghệ sinh học là 250 người, trong đó số cán bộ biên chế chỉ tiêu 156 người, cán bộ hợp đồng 94 người bao gồm 05 Giáo sư, 10 Phó Giáo sư, 71 Tiến sỹ, 67 Thạc sỹ, 06 Nghiên cứu viên chính, 50 nghiên cứu viên và tương đương; số cán bộ ký hợp đồng mới là 15 người. Viện có 23 phòng nghiên cứu; 1 Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Gen, 3 trung tâm (TT Giống và bảo tồn nguồn gen vi sinh vật; TT giám định ADN, Trại thực nghiệm sinh học Cổ Nhuế) và Phòng Quản lý tổng hợp (Trạm thực nghiệm sinh học Tam Đảo do phòng QLTH quản lý).

Trong năm 2017, Viện đã có Quyết định thăng hạng Nghiên cứu viên chính cho 35 viên chức. Hoàn tất thủ tục hồ sơ xét đặc cách không qua thi đối với 9 Nghiên cứu viên chính lên Nghiên cứu viên cao cấp và cho đến thời điểm này đã có kết quả công nhận (quyết định từ tháng 1/2018). 

- Hoạt động nghiên cứu/triển khai: Các đơn vị của viện đã thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu, các đề tài khoa học theo các hướng nghiên cứu của đơn vị mình. Tổng cộng năm 2017 có 143 đề tài/dự án nghiên cứu với tổng kinh phí là 40.090 triệu đồng cụ thể gồm:

üĐề tài cấp Nhà nước: 36 đề tài bao gồm 01 ĐT Chính phủ giao Viện Hàn lâm KHCNVN; 10 ĐT độc lập cấp Nhà nước; 03 ĐT thuộc Chương trình KC (trong đó có 02 ĐT nhánh); 02 ĐT Nghị định thư (trong đó 01 ĐT nhánh); 03 ĐT thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng (trong đó 01 ĐT nhánh); 1 ĐT nhánh thuộc chương trình Tây Nguyên 2016-2020; 16 ĐT thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED);

üĐề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN và tương đương: 44 đề tài bao gồm 04 ĐT nhánh thuộc đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm; 01 ĐT độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN; 03 ĐT độc lập trẻ; 08 ĐT theo 7 hướng ưu tiên; 04 ĐT hợp tác với Bộ/ngành địa phương; 05 ĐT hợp tác quốc tế, 01 ĐT Chủ tịch Viện giao và 01 dự án sản xuất thử nghiệm. Ngoài ra, Viện còn chủ trì 17 ĐT và ĐT nhánh từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên;

üCấp Viện CNSH: 63 đề tài và các hợp đồng dịch vụ.

- Hoạt động đào tạo: Hiện Viện quản lý tổng số 86 nghiên cứu sinh gồm 44 NCS của Viện Công nghệ sinh học, 42 NCS của Học viện. Số nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp nhà nước là 11 NCS, 13 nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp cơ sở, 14 NCS đã được công nhận học vị Tiến sỹ trong năm 2017. Tổng kinh phí hỗ trợ của Viện Hàn lâm KHCVNVN cho đào tạo sau đại học là 462.000.000đ và các nguồn kinh phí từ các đề tài. Ngoài ra Viện còn tham gia đào tạo 30 học viên cao học và 90 cử nhân/kỹ sư/bác sỹ thú y đến từ các trường đại học trong cả nước.

- Hoạt động hợp tác quốc tế: Năm 2017 Viện CNSH chủ trì 03 đề tài Nghị định thư cấp nhà nước; 04 đề tài hợp tác quốc tế cấp VAST, 01 đề tài/dự án nhận viện trợ NGO và ODA. Số lượt người vào làm việc với đơn vị trong năm là 65 lượt và số lượt cán bộ của đơn vị đi công tác nước ngoài là 76 lượt. Các nước liên quan tới đoàn ra, đoàn vào như: Pháp, Hàn Quốc, Nga, Úc, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ Malaysia, Indonesia, Đức, Belalus, Đài loan… Viện đã tổ chức 1 Hội nghị và 1 Hội thảo quốc tế, ký kết 03 thoả thuận hợp tác quốc tế với Hàn Quốc và Nhật Bản.

- Hoạt động xuất bản: Tổng số năm 2017 Viện đã có 152 công trình công bố trong đó 21 bài SCI; 18 bài SCI-Expanded, 10 bài quốc tế có mã chuẩn ISSN/ISBN xuất bản ở nước ngoài; 54 bài trên 09 tạp chí quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản và 49 bài trên các tạp chí/proceedings quốc gia có số lưu chiểu. So với năm trước, số lượng công trình công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia tăng lên (năm 2017 có 103 bài, năm 2016 có 73 bài), tuy nhiên các công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế lại giảm so với năm 2016. Viện đã có 03 Giải pháp hữu ích đã được cấp chứng nhận do Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ cấp và 1 sáng chế. Ngoài ra còn có 3 Giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn và 02 sách chuyên khảo. -

- Kế hoạch năm 2018: Trong kế hoạch 2018, Viện đề ra các nhiệm vụ quan trọng trong nghiên cứu cần tiếp tục được thực hiện, tìm kiếm các nhiệm vụ mới.

Năm 2018, Viện sẽ có 24 đề tài cấp nhà nước, 22 đề tài cấp Viện Hàn lâm và tương đương chuyển tiếp từ năm 2017 và nhiều nhiệm vụ sẽ được mở mới trong năm 2018.  Từ năm 2018, Viện Công nghệ sinh học thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nên các đề tài cấp Viện Công nghệ sinh học sẽ không được thực hiện nữa. Thay vào đó là các đề tài theo nhiệm vụ thường xuyên của phòng.

Viện sẽ hoàn thiện công tác tổ chức và xây dựng tiềm lực của Viện qua các dự án “Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học”; dự án “Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển ứng dụng tế bào gốc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”; dự án: “Di dời, nâng cấp cơ sở làm việc - thực nghiệm của Viện Công nghệ Sinh học tại Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ Cổ Nhuế”. 

Viện đã triển khai xây dựng đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc” nhằm phát triển Viện Công nghệ sinh học thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc với tổng kinh phí dự kiến 4.000 tỷ đồng. Dự án đã được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện Viện đã hoàn thành chỉnh sửa dự án theo ý kiến góp ý của các Bộ ngành liên quan theo yêu cầu của Thủ Tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Viện cũng đang triển khai thực hiện dự án “Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Quảng Ninh”. Hiện nay Viện đang tiến hành nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch phục vụ xây dựng Trung tâm. Kinh phí thực hiện là 2,384 tỷ, thực hiện trong 2 năm (2017-2018), năm 2017 được cấp 500 triệu đồng.

 Sau báo cáo tổng kết của Viện trưởng, TS. Đỗ Văn Thu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học đã lên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của công đoàn Viện năm 2017 và TS. Đỗ Thị Huyền – Trưởng ban thanh tra báo cáo về công tác thanh tra năm vừa qua. Nhìn chung công tác hoạt động của công đoàn và ban thanh tra đều ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chức năng của minh.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu trong phát biểu của mình đều đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2017 của Viện CNSH, GS.TS. Trương Nam Hải – Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện CNSH cho rằng cơ sở vật chất của Viện đã được đầu tư nâng cấp qua các dự án khá nhiều, do đó, Viện cần có kế hoạch, phương án hợp lý để sử dụng, khai thác tối đa công suất hoạt động, đảm bảo tính hiệu quả trong nghiên cứu (điển hình là 02 phòng sạch tại 02 trung tâm ADN và tế bào gốc).

Ông Đặng Việt Tiến – Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện trong năm 2017, chúc mừng danh sách 09 cán bộ đã được nâng hạng nghiên cứu viên cao cấp. Trong đó có 01 cán bộ trẻ nhất sinh năm 1975 là PGS.TS. Đồng Văn Quyền. Ông Tiến cho rằng, thành công trong công tác tổ chức cán bộ nói riêng của từng cá nhân cũng là thành công chung của cả Viện CNSH.  Từ năm 2018, theo quy định của Bộ Nội vụ , yêu cầu hàng năm giảm 2.5% tổng số biên chế sẽ gây ít nhiều khó khăn cho đơn vị. Tuy nhiên, ông cho biết Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ cố gắng tạo điều kiện hết sức cho các đơn vị khắc phục sự khó khăn này nhằm đảm bảo hoạt động nghiên cứu trong điều kiện mới.

Ông Hà Quý Quỳnh –Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN ghi nhận các kết quả thành tích của Viện CNSH trong công tác nghiên cứu, công đoàn và thanh tra. Đặc biệt, trong nghiên cứu ứng dụng và triển khai, thành công của Viện CNSH cũng góp phần vào thành công chung của Viện Hàn lâm KHCNVN. Trong năm tới, Viện Hàn lâm KHCNVN vẫn ưu tiên dành kinh phí đầu tư cho các dự án sản xuất thử nghiệm và hy vọng Viện CNSH sẽ có nhiều đề xuất gửi dựa trên việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu đã được cấp bằng bảo hộ sáng chế hay giải pháp hữu ích.

Kết thúc hội nghị, PGS.TS Chu Hoàng Hà - Viện trưởng phát biểu cảm ơn ý kiến của các đại biểu đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2017 của Viện Công nghệ sinh học và ghi nhận những góp ý của các đại biểu. Năm 2018 là năm kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Công nghệ sinh học, Viện trưởng Chu Hoàng Hà mong muốn các đơn vị phát huy tốt hơn nữa các thế mạnh nghiên cứu của mình, chủ động thay đổi để hội nhập với thực tiễn, hy vọng Viện sẽ đạt được những thành tích tiêu biểu nhằm góp phần đánh dấu chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của Viện CNSH.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018:

Pic1

 

pic2

 

pic3