Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen đạt tiêu chuẩn được phép nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 3838/QĐ-BKHCN về việc công nhận Phòng Thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen. Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen thuộc Viện Công nghệ sinh học là một trong năm phòng thí nghiệm thuộc danh sách này được công nhận lần này.

 

Theo Quyết định trên, Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen sẽ được phép:

  1. Tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Genomics, Proteomics và Bioinformatics. Tạo và sử dụng sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của sinh vật biến đổi gen trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm sinh học và công nghiệp, nông nghiệp bền vững.
  2. Tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về tài nguyên gen từ các nguồn động, thực vật và vi sinh vật Việt Nam, sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học dùng trong y dược.
  3. Tiến hành các nghiên cứu và triển khai các vấn đề công nghệ gen phục vụ phát triển nông – lâm – ngư nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường; tham gia phát triển, khai thác, sử dụng và đánh giá sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
  4. Tiến hành các nghiên cứu phát triển công nghệ enzyme và protein tái tổ hợp ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, y dược.
  5. Triển khai các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ, đào tạo về các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ gen và vi sinh vật biến đổi gen, tham gia xây dựng cơ sở khoa học công nghệ để phát triển công nghiệp sinh học.
  6. Trao đổi sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Giấy Chứng nhận Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen là Phòng Thí nghiệm đủ điều kiện nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen, an toàn sinh học cấp độ 2.

Trên cơ sở được cấp phép và cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen, Viện Công nghệ sinh học kỳ vọng Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen sẽ phát huy được tiềm lực nghiên cứu của đơn vị, và trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả, thành tích nổi bật trong lĩnh vực này./.