THÔNG TIN VỀ GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU 2018

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) hoạt động theo Điều lệ ban hành theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định 122/2003/NĐ-CP). Theo đó, chức năng nhiệm vụ của Quỹ bao gồm: tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia.

Quỹ là cơ quan thường trực của Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Đây là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển. Được triển khai từ năm 2013, Giải thưởng Tạ Quang Bửu ngày càng khẳng định được uy tín trong cộng đồng khoa học Việt Nam, được các nhà khoa học quan tâm và ủng hộ. Các lĩnh vực của Giải thưởng bao gồm: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Khoa học sự sống – Y sinh Dược học, Khoa học sự sống – Sinh học Nông nghiệp, Cơ học.

Để chuẩn bị cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, Quỹ đang thông báo mời nộp hồ sơ đề cử hoặc tự ứng cử đăng ký xét tặng Giải thưởng. Các tổ chức, các nhân đề cử hoặc tự ứng cử gửi hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu tới Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 21/01/2018 (Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Vũ Quỳnh Trang, email: trangvq@most.gov.vn, điện thoại: 04 3936 7750 – Số máy lẻ: 505).

Thông tin về Giải thưởng Tạ Quang Bửu xem tại: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Giai-thuong-Ta-Quang-Buu/

Trân trọng cảm ơn./.