Kết quả đánh giá viên chức Viện Công nghệ sinh học năm 2020

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và Công văn số 2273/VHL-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức;
Căn cứ kết quả bình xét của Lãnh đạo Viện ngày 24/11/2020 Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các đơn vị trực thuộc biết kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo file đính kèm

 

 

Hội nghị khoa học về Công nghệ sinh học Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2020)

Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVVN, ngày 16/10/2020, Hội đồng ngành Công nghệ sinh học đã tổ chức "Hội nghị khoa học về Công nghệ sinh học" nhằm giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm giai đoạn 5 năm vừa qua.

Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thông tin chi tiết xem tại đây.