Thông báo Hội nghị Khoa học về Công nghệ sinh học

 THÔNG BÁO LẦN THỨ NHẤT

"HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC"

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 45 NĂM (1975-2020)

THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

     Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2020), Hội đồng ngành Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm được giao nhiệm vụ tổ chức "Hội nghị khoa học về Công nghệ sinh học" nhằm giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm giai đoạn 5 năm vừa qua. Hội nghị khoa học là một diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ và trao đổi về các thành tựu trong hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng về công nghệ sinh học. Hội nghị khoa học lần này sẽ được tổ chức dạng báo cáo mời từ các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. Chương trình và nội dung Hội nghị có trong file đính kèm. Hội nghị sẽ được tổ chức:

     - Thời gian: từ 8h:00 đến 17h:00, ngày 16 tháng 10 năm 2020.

     - Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các nhà khoa học đăng ký tham gia hội nghị. Ban tổ chức dự kiến mời 150 đại biểu tham dự hội nghị.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức chu đáo và thành công hội nghị, Ban tổ chức đề nghị các nhà khoa học quan tâm đăng ký tham dự Tải mẫu phiếu đăng ký tại đây và gửi cho TS. Nguyễn Thị Minh Phương qua địa chỉ email vast45cnsh@ibt.ac.vn (điện thoại liện hệ: 0988553835) trước ngày 30/08/2020. Sau khi nhận được đăng ký, BTC sẽ gửi giấy mời chính thức đến các quý vị đại biểu tham dự hội nghị.

 Trân trọng cảm ơn./.

 

 

                                                                                                                                                                              TM/BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                                                                  Trưởng ban

                                                                                                                                                                        GS. TS. Trương Nam Hải


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 45 năm Page 1

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 45 năm Page 2 


 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TIỂU BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Ban tổ chức tiểu ban Công nghệ sinh học

(Được thành lập theo Quyết định số 627/QĐ-VHL ngày 04/5/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN)

 

Trưởng tiểu ban: GS. TS. Trương Nam Hải Viện Công nghệ sinh học
Phó Trưởng tiểu ban: PGS. TS. Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ sinh học
  PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng  Viện Nghiên cứu hệ gen
Thành viên: GS.TS. Nông Văn Hải Viện Nghiên cứu hệ gen
  PGS.TS Hoàng Nghĩa Sơn Viện Sinh học nhiệt đới
  TS. Phạm Trung Sản Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
  TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan

Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên

Ban thư ký tiểu ban Công nghệ sinh học

(Được thành lập theo Quyết định số 367/QĐ-VHL ngày 12/6/2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học)

Trưởng ban thư ký TS. Nguyễn Trung Nam Viện Công nghệ sinh học
Phó Trưởng ban thư ký TS. Trần Hồ Quang Viện Công nghệ sinh học
Thành viên TS. Nguyễn Thị Minh Phương Viện Công nghệ sinh học
  Ths. Bùi Hải Hà Viện Công nghệ sinh học
  Ths. Phạm Nguyệt Minh Viện Công nghệ sinh học
  Ths. Nguyễn Đình Trọng Viện Công nghệ sinh học
  KS. Lê Quang Huy Viện Công nghệ sinh học