Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Dịch tễ học phân tử virus Newcastle gây bệnh trên gà và Parvovirus gây bệnh trên chó tại Việt Nam";
Người trình bày: TS. Đoàn Thị Thanh Hương, Phòng Miễn dịch học.
2. Tên chủ đề 2: "Phát triển vật liệu nano kim cương ứng dụng trong phân tích proteomics và đánh dấu sinh học";
Người trình bày: TS. Phạm Đình Minh, Phòng Hóa sinh protein.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 20 tháng 07 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Hoạt tính bảo vệ tế bào gan theo con đường STAT3 của một số chất từ cây Chùm ruột Phyllanthus acidus";

Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo, Phòng Thử nghiệm sinh học.

2. Tên chủ đề 2: "Đánh giá đa dạng, khả năng sinh kháng sinh và đặc điểm di truyền của xạ khuẩn nội sinh trên cây Quế (Cinnamomun cassia Presl) tại miền bắc Việt Nam";

Người trình bày: PGS.TS. Phí Quyết Tiến, Phòng Công nghệ lên men.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 06 tháng 07 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.

Seminar Ứng dụng công nghệ Nano Kim cương huỳnh quang trong Nghiên cứu và Phát triển Liệu pháp tế bào

Abstract:
Cell therapy is a promising strategy for the treatment of human

diseases. Tracking
the movement and location of living cells both *in vitro* and *in vivo* is
important in various branches of life sciences. Particularly in stem cell
research, robust and reliable tracking of transplanted cells is essential
towards detailed understanding of their development, fate, and contribution
to regenerating tissues. While the first use of cells for therapeutic
purposes can be traced to the 19th century, there has been a lack of
general and reliable methods to study the biodistribution and associated
pharmacokinetics of transplanted cells in various animal models for
preclinical evaluation.

Xem tiếp...