29-03-2012 - Thông báo học bổng Postdoc tại INRS, Canada

Quỹ Armand-Frappier thông báo chương trình học bổng postdoc (tối thiểu $36,000/năm) năm 2012-2013 dành cho các ứng viên muốn theo đuổi chương trình đào tạo với một trong các giáo sư tại INRS - Viện Armand - Frappier, Canada.


Đây là một Viện nghiên cứu đào tạo các chương trình sau đại học nổi tiếng với các lĩnh vực:

1) Các bệnh nhiễm trùng, miễn dịch học, ung thư và dịch tễ học.

2) Độc học môi trường và hóa dược

3) Công nghệ sinh học môi trường

Yêu cầu:

-        Các ứng viên có nguyện vọng nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện Armand-Frappier về một trong các lĩnh vực trên (biết tiếng Pháp là một lợi thế)

 

-        Các ứng viên đã nhận bằng Tiến sỹ trong vòng 5 năm trở lại hoặc sẽ hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sỹ muộn nhất vào ngày 01/12/2012


Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 13/4/2012

Chi tiết về chương trình vui lòng tham khảo tại trang: www.fondation-afrappier.qc.ca

Biên dịch và xử lý tin: Nguyệt Minh