20-02-2012 - Chương trình chuyên gia Fulbright

Chương trình Fulbright do Thượng nghị sĩ J. William Fulbright bang Arkansas đề xuất và được phê chuẩn thành luật từ năm 1946, là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các quốc gia trên thế giới.

 

Chương trình Fulbright tại Việt Nam được thành lập vào năm 1992 nhằm phát huy sự hiểu biết về văn hóa của hai nước thông qua trao đổi học thuật. Tại Việt Nam, Chương trình Fulbright được điều hành thông qua Phòng Thông tin văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chương trình hợp tác với các tổ chức giáo dục và chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập và nghiên cứu về các lĩnhv ực thuộc khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do dựa trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không tính tới các yếu tố như tầng lợp, tôn giáo, giới tính, quan hệ.

 

Đặc biệt, Chương trình Chuyen gia Fulbright, là chương trình ngắn hạn đưa chuyên gia Hoa Kỳ đến làm việc tại các Trường Đại học, viện nghiên cứu, cơ quan Bộ, ngành của Việt Nam theo yêu cầu cụ thể của đơn vị tiếp nhận trong thời gian từ 2 đến 6 tuần.

Các đơn vị mong muốn mời chuyên gia Fulbright đến làm việc gửi yêu cầu theo mẫu đến Chương trình Fulbright Việt Nam ít nhất 3 tháng trước ngày bắt đầu dự kiến của chương trình. Vui lòng liên hệ Chương trình Fulbright để nhận mẫu yêu cầu.

Chi tiết Chương trình, vui lòng liên hệ cô Vũ Thị Dịu, Trợ lý Chương trình Fulbright theo số ĐT: 04-3850-5000 (máy lẻ 6033) hoặc địa chỉ email vudt@state.gov.

Để tìm hiểu thêm thông tin về những chương trình khác thuộc Chương trình Fulbright tại Việt Nam, vui lòng truy cập website: http://vietnam.usembassy.gov/fulbright.html

Xử lý tin: Nguyệt Minh