Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các phòng trực thuộc Viện CNSH

Ngày 04/6/2012, Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các phòng trực thuộc Viện, gồm có:

1.  TS. Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Vi sinh vật dầu mỏ
(Quyết định số 283/QĐ-CNSH ngày 30/5/2012  của Viện Công nghệ sinh học)
2.     TS. Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Vi sinh vật đất
(Quyết định số 284/QĐ-CNSH ngày 30/5/2012 của Viện Công nghệ sinh học)

3.     TS. Phí Quyết Tiến giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Công nghệ lên men
(Quyết định số 285/QĐ-CNSH ngày 30/5/2012  của Viện Công nghệ sinh học)

4.     TS. Nguyễn Văn Hạnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ phôi
(Quyết định số 286/QĐ-CNSH ngày 30/5/2012 của Viện Công nghệ sinh học)

Tới dự buổi lễ có Ban Lãnh đạo viện gồm PGS.TS. Trương Nam Hải –  Viện trưởng và PGS.TS. Nông Văn Hải, PGS.TS. Trần Đình Mấn, PGS.TS. Quyền Đình Thi – Phó Viện trưởng. Ngoài ra còn có sự tham dự của ông Bùi Chi Lăng – Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và bà Lương Thị Lan Anh – Chuyên viên phụ trách Tổ chức cán bộ của Viện Công nghệ sinh học.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, các Lãnh đạo phòng mới được bổ nhiệm gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ Viện Công nghệ sinh học đã tin tưởng và bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, PGS.TS. Trương Nam Hải cũng đã chúc mừng và hy vọng các Lãnh đạo phòng mới được bổ nhiệm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:  img_4780
Viện trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
img_4782
Viện trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Huy Hoàng
img_4791
Viện trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Phí Quyết Tiến
img_4784
Viện trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Văn Hạnh

 

Tin và ảnh: Nguyệt Minh