Thông báo tuyển ứng viên tham dự sơ tuyển học bổng đào tạo Tiến sỹ tại NAIST, Nhật Bản

Viện Công nghệ sinh học có chương trình đào tạo Tiến sỹ hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ NARA, Nhật Bản trong nhiều năm.

Hàng năm, Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức sơ tuyển và cử những cán bộ đạt tiêu chuẩn sang Nhật Bản tham dự kỳ thi tuyển Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ NARA. Kết quả nhìn chung qua các năm cho thấy các cán bộ được Viện cử đi thi tuyển đều đạt kết quả cao và giành được học bổng toàn phần chương trình đào tạo Tiến sỹ tại Viện Khoa học và Công nghệ NARA, Nhật Bản (NAIST).


Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh năm 2014, Viện Công nghệ sinh học xin thông báo để các cán bộ có quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thi sơ tuyển gồm:

1.     Đơn xin dự tuyển (mẫu kèm theo)

2.     Sơ yếu lí lịch

Yêu cầu:
   
-   Trình độ Thạc sỹ

-   Khả năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)

Đề nghị các cán bộ đủ tiêu chuẩn và quan tâm gửi hồ sơ đăng ký cho chị Phạm Nguyệt Minh, Phòng Quản lý tổng hợp trước 16h ngày25/10/2013.

Trân trọng./.

Tin bài: Nguyệt Minh