29-01-2013 - Chương trình học bổng Chính phủ Australia 2014

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Australia tại Việt Nam có mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ và trở thành một đất nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Các ngành học ưu tiên của Học bổng Phát triển Australia bao gồm:

Nông nghiệp và khoa học ứng dụng, Chăn nuôi, Phát triển cộng đồng, Nghiên cứu phát triển, Kinh tế, Hỗ trợ khuyết tật, Giáo dục, Môi trường, Quản lý tài chính, Lâm nghiệp, Quản trị nhà nước, Giới, Y tế, Phát triển nguồn nhân lực, Nhân quyền, Cơ sở hạ tầng, Hàng hải, Công tác xã hội, Tội phạm xuyên quốc gia.

Có tối đa 250 suất học bổng bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ cho năm 2014. Tối đa 200 ứng viên xuất sắc cho Học bổng Phát triển Australia trên toàn thế giới sẽ được trao thêm Học bổng Năng lực lãnh đạo cũng với Học bổng Phát triển Australia. Không có quy trình xét tuyển riêng biệt cho học bổng này.

Ứng viên phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam như sau:

-         Có bằng đại học chính quy nếu xin học bổng Thạc sỹ hoặc bằng Thạc sỹ nếu xin học bổng Tiến sỹ

-         Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm phù hợp tại Việt Nam (trừ đối tượng khó khăn)

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 01/02/2013 đến 31/3/2013

Hồ sơ xin học bổng hoặc tài liệu bổ sung nộp sau ngày 31/3/2013 sẽ ko được xem xét.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập các trang sau:

www.australiaawards.gov.au

www.ausaid.gov.au

www.asdiv.edu.vn

http://studyinaustralia.gov.au

Hoặc liên hệ: Tổ chức Văn phòng ASDiV

                    502 Nhà A14-16 Hàm Long, Hà Nội.

                    ĐT: (04) 3938 735  |  Fax: (04) 39346 782   |    Email: info@asdiv.edu.vn

                    www.asdiv.edu.vn

Xử lý tin: Nguyệt Minh