01-04-2013 - Chương trình học bổng L'Oréal 2013

Với mục tiêu phát hiện những tài năng khoa học trẻ và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho sự tiến bộ của khoa học trên khắp toàn cầu, chương trình học bổng khoa học L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học năm 2013 do L'Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam tiếp tục cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc tế dành cho những ứng viên đạt tiêu chuẩn.

Chương trình học bổng khoa học cấp quốc tế 2014 sẽ được trao cho các nhà khoa học nữ không quá 35 tuổi mong muốn làm các nghiên cứu ở các phòng lab hoặc các trường đại học và Viện nghiên cứu nước ngoài. Thời gian nghiên cứu không quá 02 năm. Mức học bổng quốc tế năm 2014 là USD 40,000 cho 02 năm nghiên cứu.

Ứng viên có nhu cầu vui lòng tìm các yêu cầu, hướng dẫn cho hồ sơ học bổng và nộp đơn xin học bổng quốc tế trực tiếp qua mạng: www.fwis.fr

Chương trình học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia L'Oréal Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học do L'Oréal Việt Nam tài trợ với sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm KHCNVN đã bắt đầu từ năm 2009 với mục đích "ươm mầm tài năng khoa học" Việt Nam. Chương trình này đến nay đã trao tặng các học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học trị giá gần 2 tỷ đồng cho các đề án nghiên cứu có tính triển vọng và giá trị thực tiễn cao của 12 tiến sĩ tại Việt Nam.

Chương trình học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học tiếp tục đón nhận các đề án nghiên cứu năm 2013 cho đến hết ngày 31/05/2013. Đối tượng tham gia là các nhà nghiên cứu khoa học nữ không quá 40 tuổi, có học vị tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, có đề án nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học đời sống và khoa học vật liệu.

Năm 2013, chương trình sẽ chọn lựa 03 đề án nghiên cứu khoa học mang tính tiềm năng nhất để trao tặng học bổng nghiên cứu. Mỗi học bổng trị giá 200,000,000 VND.

Hồ sơ học bổng gồm 6 bộ, bao gồm:

-         Đơn xin học bổng theo mẫu trên website www.phunutrongkhoahoc.com (viết bằng tiếng Việt và ảnh màu mới nhất)

-         Thư giới thiệu từ một nhà khoa học đầu ngành hoặc thủ trưởng cơ quan

-         Bằng cấp sao y bản chính.  Nếu bằng cấp không bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, vui lòng dịch thuật sang tiếng Việt

-         Danh sách liệt kê các ấn phẩm khoa học của ứng viên (copy các ấn phẩm khoa học ở cấp độ quốc tế - International Journal...)

-         Đề án khoa học xin học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học năm 2013 - không quá 5000 từ

Để biết thêm thông tin về các chương trình học bổng L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học, xin vui lòng truy cập webiste www.phunutrongkhoahoc.com

Hoặc liên hệ:

Chương trình học bổng Quốc Gia UNESCO - L'ORÉAL

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ TRONG KHOA HỌC

Cô Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại

Công ty L'Oréal Vietnam

54- 56 Nguyễn Trãi, Zen Plaza Building, Phòng 603,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT :   (08) 39 369142 (ext. 157)

Email : tnguyen11@vn.loreal.com

Nguồn tin: Chương trình học bổng Quốc Gia UNESCO - L'ORÉAL

Xử lý tin: Nguyệt Minh