Chương trình đào tạo của Dự án Swap and Transfer

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có gửi Công văn số 2266/VHL-HTQT ngày 04/12/2013 giới thiệu về chương trình đào tạo của Dự án Swap and Transfer.

Dự án Swap and Transfer (tiếp theo Dự án One More Step) do Ủy ban châu Âu tài trợ, thông qua Điều phối viên là Đại học Trento, Italy cấp học bổng cho các chương trình đào tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ).

 

Học bổng cho các chương trình đào tạo từ mức 1000 Euro đến 1800 Euro/ tháng tương ứng với từng chương trình đào tạo. Người trúng tuyển sẽ được đài thọ chi phí ăn ở, vé máy bay và bảo hiểm.

Hạn cuối đăng ký tham gia chương trình đào tạo của Dự án là ngày 31/01/2014.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, đề nghị cán bộ quan tâm truy cập vào địa chỉ website của chương trình: http://www.swap-transfer.eu/call-2013.html

Sau khi đăng ký online, đề nghị cán bộ gửi toàn bộ hồ sơ đăng ký (bản cứng) về Phòng Văn thư, Ban Hợp tác quốc tế (chị Lương Thúy Hằng - 04 3756 4339) để làm thủ tục sơ tuyển.

Trân trọng./.

 

Nguồn tin: Ban HTQT
Xử lý tin: Nguyệt Minh