Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với IRD, CH Pháp

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ sinh học và Viện Nghiên cứu phát triển

Dựa trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển IRD, CH Pháp và Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia ký ngày 27/5/1999 và phụ lục thỏa thuận giữa IRD và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký ngày 05/7/2004, Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tham gia chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu phát triển IRD nhằm phát triển hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu về môi trường vì sự phát triển từ năm 2009 (gọi là Chương trình nghiên cứu HẢI PHÒNG).

 

Sau 02 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả thành công tốt đẹp trên cơ sở nhiều cơ quan đơn vị phối hợp cùng thực hiện. Ngoài những kết quả về công tác nghiên cứu, chương trình hợp tác còn góp phần đào tạo nâng cao trình độ cán bộ nghiên cứu, có nhiều bài báo, công trình công bố được đăng trên các tạp chí chuyên ngành
Nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai Viện về nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực, ngày 16 tháng 7 năm 2012, Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ với IRD về việc hợp tác nghiên cứu đến năm 2014 với sự tham gia của Ông Jean-Pascal Torréton - đại diện IRD Việt Nam.
Thay mặt Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Trương Nam Hải - Viện trưởng đã bày tỏ sự  vui mừng về những kết quả đã đạt được và hy vọng việc hợp tác với IRD lần này sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng sự phát triển bền vững giữa Viện Công nghệ sinh học và Viện Nghiên cứu phát triển IRD, CH Pháp.


Tin & ảnh: Nguyệt Minh