Chương trình học bổng tại Trung tâm BIOTEC, Thái Lan

Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ sinh học năm 2013

Trung tâm Kỹ thuật gen và Công nghệ sinh học quốc gia (BIOTEC) đang tiến hành tuyển chọn các nhà khoa học từ các nước Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương tham dự Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ sinh học năm 2013.
 

Mục tiêu của chương trình này là xây dựng khả năng nghiên cứu và triển khai cho các nước đang phát triển cũng như tăng cường mạng lưới nghiên cứu giữa các nước trong khu vực. Chương trình đào tạo gồm 2 loại: khóa học cơ bản (3 tháng), khóa học nâng cao (6 tháng). Khóa đào tạo bao gồm việc học trên lớp, thực hiện dự án nghiên cứu nhỏ và đi thăm các nhà máy hoặc khu dự án.

Các ứng viên được tuyển chọn sẽ được cấp lương hàng tháng, chỗ ở và bảo hiểm y tế.

Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng hợp tác quốc tế, BIOTEC trước ngày: 15/03/2013

Để biết thông tin về khóa học và mẫu đơn đăng ký có thể tham khảo tại http://bitotec.or.th

Nguồn tin: Viện HLKHCNVN
Xử lý tin: Nguyệt Minh