14-09-2012 - Thông báo Chương trình học bổng của DAAD, CHLB Đức

Thông báo Chương trình học bổng của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức DAAD

Văn phòng Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng của DAAD và các tổ chức tài trợ khác của Đức hợp tác với DAAD.

Số lượng học bổng tuỳ thuộc vào số lượng các đơn đăng ký có chất lượng tốt. Năm 2011, DAAD đã cấp 801 học bổng cho Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ là 15/10/2012 tại Văn phòng DAAD Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:
Trung tâm Việt - Đức, Đại học Bách Khoa
Số 01 Đại Cồ Việt
Tel: 04 3868 3773


Xử lý tin: Nguyệt Minh