TS. Đậu Hùng Anh

  • dauhunganhĐiện thoạil: 04. 7568761
  • E-mail: anh@ibt.ac.vn
  • 1998 Tốt nghiệp đại học, Khoa sinh,  Đại học Khoa học tự nhiên
  • 2002 Bảo vệ thạc sỹ, Đại học Khoa học tự nhiên
  • 5 –11/1999 thực tập sinh CHLB Đức
  • 8. 2002  dự khoá học về bioinformatic  Thái Lan
  • Hiện nay công tác tại phòng Công nghệ gen động vật, viện Công nghệ Sinh học