PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

  • Tel: 04. 7564333/1102
  • Email: binhttn 2000@yahoo.com
  • 1978 Tốt nghiệp Đại học Chăn nuôi thú y, Bungary
  • 1978 Thạc sỹ chuyên ngành Di truyền tế bào – chọn tạo giống vật nuôi
  • 1991 Bảo vệ tiến sỹ, Chuyên ngành Phôi sinh học-SLHSĐV tại Viện hàn lâm Nông nghiệp Bungary